Decentrální zasakování upravených odpadních vod

  • Uprava odpadních vod, např. z domovních ČOV 
  • Decentrální zasakování upravené vod dle požadavků DIN-Fachbericht CEN/TR 12566-2 und DIN 4261
Dezentrale Versickerung von behandeltem Abwasser
1: DRAINMAX tunel 5: svrchní vrstva
2: boční a svrchní obsyp tunelu 6: domovní ČOV
3: Geotextilie 7: přítok odpadní vody
4: překrytí tunelu 8: odstup od max.hladiny podzemní vody

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France