• Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung

AQUALOOP úprava vody

Membránová jednotka může být dle použitého množství vody určené k recyklaci osazena až šesti jednotlivými membránami a různými dmychadly. Pokud je třeba upravovat větší množství vody, je možné bez problémů zapojit paralelně vedle sebe více membránových stanic. Spojení několika membránových stanic vede k mimořádně vysoké provozní spolehlivost.

Kvalita vyčištěné vody

V závislosti na kvalitě vody na přítoku a dle požadavků na budoucí využití vody lze systém nakombinovat z několika prvků. Např. mechanické předčištění AS-GW/AQUALOOP se používá pro šedou vodu, u které se dá předpokládat, že obsahuje vlasy a další větší nerozpuštěné částice. Pokud voda obsahuje větší množství organických látek, lze použít nosiče biomasy pro zvýšení kvality biologických procesů. Dodávka kyslíku do bioreaktoru probíhá přes membránovou stanici. Méně zatížená voda (např. dešťová voda) může být filtrována přímo, bez jakýchkoli dalších komponent.

Níže uvedená tabulka ukazuje možnosti skládání jednotlivých prvků technologie, a to v závislosti na znečištění a průtoku vody:

Proč používat systém AQUALOOP?

  • V budovách, které využívají systém AQUALOOP, je díky znovuvyužití recyklované vody např. na splachování toalet, zavlažování aj. činnosti, menší spotřeba pitné vody.
  • Menší tlak na podpovrchové zdroje pitné vody, které jsou v současné době ohrožovány znečištěním a nadměrnou spotřebou.
  • Vypouštíme menší množství odpadních vod. To může být užitečné u lokalit, kde je z jakéhokoli důvodu problém s vypouštěním odpadních vod.
  • Je třeba méně tepelné energie pro ohřev studené vody, protože pro předehřev lze snadno využít teplo obsažené v šedých voduách (tj. vod ze sprch, van, umyvadel apod.). Tato úspora energie převyšuje spotřebu el. energie systému AQUALOOP.

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France