Reinigung und Wartung – spülbarer Boden

Pokud by mělo dojít k vyčištění nečistot, které se dostanou do DRAINMAX tunelů, u niž jako jediných plastových žlabů na trhu lze zvýšit výkon zasakování očištěním příslušných stěn a vnitřků. U většiny dostupných žlabů lze udržitelně čistit pouze přívodní kanály a šachty. Jemné částice nečistot přesto proniknou štěrbinami přívodních kanálů a usazují se na vespodu a na stěnách těchto žlabů. Nakonec musí být tato vrstva vybagrována, když je znemožněn zasakovací výkon. U DRAINMAX tunelů jsou kritické stěny a podlážky a příslušné kompletně omyvatelné. S tím, že pouze u DRAINMAX tunelů je garantován trvale zasakovací výkon/schopnost.

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France