Nejlepší cena za m³

Optimální zhotovení, minimální přepravní objem, minimální prostorové nároky, obrovský zádržný akumulační prostor a rychlá pokládka zařazují DRAINMAX tunely mezi výrobky s nejlepší cena s ohledem na m3 akumulačního prostoru, která je dosažena v porovnání u výrobku s ostatními plastovými zasakovacími žlaby.

Modernste Produktionsmaschinen

Nejmodernější výrobní stroje

DRAINMAX tunely jsou zhotoveny v nejmodernějším a největším zařízení V Evropě na výrobu tepelně tažených plastů.. Vedle garance vysoké kvality je garantována také nejnižší možné výrobní náklady a konečně také výhodná cena za m3 pro celý zasakovací a zádržný systém.

Minimale Transportkosten

Minimální přepravní náklady

Z obrovských skladovacích a výrobních prostor mohou být DRAINMAX tunely přímo dodávány dle projektu na staveniště po celé Evropě. Přitom mohou být na jedné paletě složeny tunely o zádržném objemu až do 40 m³ nebo 360 m³ na jedno nákladní auto nebo kontejner. Víc už nelze! Tím, že představují dnes přepravní náklady velký podíl celkových nákladů, je tato cenovávýhoda významná. Současné kazetové žlaby dle jednotlivých konstrukcí potřebují přitom až šesti násobný transportní objem, tak mohou být v podstatě přepravovány pouze letecky.

Minimální prostorové nároky

Ve srovnání se současnými štěrkovými příkopy se zadržovaným objem asi 35% jsou k dispozici DRAINMAX tunely s objemem zadržení 100%. V praxi to znamená, že můžeme na malém prosotru lze zadržet, zasakovat nebo odvádět velké množství vody. toto je dnes důležité mnoha projektů, neboť v průmyslových oblastech je prblém se skladovacími prostory.

  Štěrkové příkopy (35%) DRAINMAX tunely žlaby  
Celková potřeba místa pro 100 m³ žlabů při stejné stavební výšce 286 m² 180 m²  
Schnelle Verlegeleistung

Rychlá pokládka

Na základě malé hmotnosti od 30kg na jeden tunel může být tunel přenášen dvěma osobami. Tunely jsou spojeny navzájem překrytím. S jenom třemi různými stavebními díly je možno položit 360 m³ tunelů během 8h. Další informace k montáži jsou k dipozici: montážní-, instalační a údržbové pokyny.

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France