Montage-, installations-, und wartungsfreundlich

Montážně, instalačně a vzhledem k údržbě přátelská technologie

Instalace DRAINMAX tunelů je jednoduchá. Na základě malé hmotnosti od 32 kg při zachování akumulačního objemu 1,6 m³ je možno díl nést dvěma osobami.

Baugrube und Planung

Příprava staveniště a plánování

 • Příprava horizontálního, a to i nosný substrátu (při prosakování aplikace, propustnost zhutněného podkladu musí být minimálně o propustnosti v závislosti na specifikaci plánu, v tomto pořadí).
 • Separační vrstvy geotextílií se položí v úrovni terénu a na svahy výkopu
 • Pod řadou vymývacích tunelů je položena geotextílie
 • Verlegen der Tunnelelemente und Erstellung der Rohranschlüsse

Pokládka částí tunelů a zabudování napojení trubek

Předtím než jsou položeny tunely, by měly být zabudovány nátokové a kontrolní šachty na příslušním místě a výšce, a nátokové prostory tunelů je nutno plošně přes geotextílii zpevnit. Způsoby pokládky, kterými jsou prvky DRAINMAX kladeny na připravené podloží

 • Od vstupní chodby je položena počínaje čelním prvkem první řadě tunel. Prvky jsou spojeny a navzájem překrývají. Koncovka uzavírá řadu tunelu. Poté, další řádek je položen rovnoběžně a v rozsahu stanoveném v instalačním plánu vzdálenosti.
 • Série Cover tunel s geotextilií
 • nožní část s půdou zasypání opravit geotextilie.
 • Seitliches Verfüllen der Tunnelelemente

Boční plnění tunelových elementů

Boční a horní plnění tunelových elementů je prováděno oboustranně vhodným plnícím materiálem pravidelně loženým 

 • Ze všech stran rovnoměrně hutnit plnícím materiálem a poté hutnicím strojem. S přibývající výškou je nutno použít těžší hutnící přístroj
Überdeckung der Tunnelelemente

Překrytí tunelových elementů

S překrytím tunelových částí je vytvořena nosnost pro provozovní zátěž.

 • Plnící materiál s proměnlivou křivkou zrnitostí je zhutněn přes rameno tunelu až je dosaženo požadované nosnosti.
 • Při použití štěrku o velikosti 16/32 mm je obsypáno rameno tunelu až do 10 cm a jako plošná oddělovací plocha je použita geotextílie. S nespojivým zemním materiálem je dále zasypán tunel a hutněn, až je dosaženo požadované nosnosti 45 kN/m².
Oberbau für befestigte Verkehrsflächen

Svrchní vrstva pro zpevnění dopravních ploch

Nakonec je upravena svrchní vrstva zeminy pro dopravní obsluhu dle stavebních plánů.

Technik auf einen Blick

Technik auf einen Blick

Alle wichtigen technischen Daten, Anschlussmaße, Gewicht, Größe und Material finden Sie im INTEWA Store.

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France