Samočistící s účinností 98%

  • Selbstreinigend mit 98 % Wirkungsgrad

Malé srážky

Malé srážky se podílejí na více než 97% celkových ročních srážek. Proto je velmi důležité, aby byl filtr navržen především ke sběru těchto srážek - filtr AS-PURAIN tuto podmínku splňuje. Zatímco u řady jiných filtrů je právě využití nízkých srážek problematické, v tomto případě dešťová voda protéká filtrem a sto procent vody je vedeno do nádrže. Řešení zajišťuje, že se žádná, v tomto období vzácná voda neztratí.

Velké srážky

Velké srážky, které se vyskytují cca. 4-10 krát do roka a přispívají pouze asi 3% k celkové vydatnosti, jsou používány dešťovým filtrem AS-PURAIN pro samočištění. Tyto vysoké srážky vedou k tvorbě víru (vodního skoku), v dešťovém filtru AS-PURAIN, a tzv. vodní skok rotuje s tak velkou silou, že všechny nečistoty nahromaděné v zásobníku jsou propláchnuty a vypuštěny přepadem.

Dešťový filtr AS-PURAIN se sám čistí během silných dešťů. To znamená pro uživatele minimální náklady na údržbu ve srovnání s ostatními filtračními systémy. Celková filtrační účinnost 98% je unikátní. Během zkoušky (viz video) se díky vodnímu skoku spláchne během 30 sekund 3.5 kg směsi písku a štěrku.

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France