Steve Williams, Atlanta

Southface je NGO, která se zasazuje více jak 30 let na jihovýchodě USA pro lepší využití energií, vody a zdrojů v pracovním prostředí, v domácnostech a obcích. Ve své nové centrále byla instalována cisterna na dešťové vody pro odvodnění střechy s fotovoltaickými panely, aby mohly být účinně zásobovány WC, zavláha pro zelenou střechu a chlazení klimatizace. Po několika letech provozu byl jsem požádán a rekonstrukci tohoto systému. Systém fungoval, ale filtr na dešťovou vodu byl ucpán slizkou nárostovou hmotou. Navíc byl na těžko přístupném místě v 1750 galonu velké plastové nádrži, která se nacházela ve staré dřevěné nádrži sloužící dříve jako chladící prostor pro víno. Třícestný kulový ventil a ovladač plováku byli napojeni, aby bylo zajištěno a umožněno automatické plnění nádrže pitnou vodou při nedostatku dešťové vody.

Aby byl zajištěn přístup k cisterně, byl vyřezán otvor v obalu a starý obal byl odvezen na recyklační dvůr. Graf-Optimax filtru byl instalován do nádrže, aby byly odstraněny problémy s vazkými substancemi.

Asi po 1,5 roku byl nahrazen Graf-Filtr filtrem INTEWA PURAN 100 na dešťovou vodu s technologií vodního skoku. Základem proto je snižující se účinnosti jemného filtračního síta, díky filmu, který se tvoří po dešťových srážkách na sítě. Film ze špíny je čistý a právě díky většímu přívalu srážek se ředí substance a je vymýván. INTEWA PURAIN filtr využívá přepadu sítového filtru, aby byla zajištěna vyšší průchodnost vody. INTEWA filtr na dešťovou vodu je úzce svázán s uklidněním nátoku, které zabraňuje vznosu sedimentů z podlahy cisterny do nátoku vody. Vlevo se nachází plovák, který jednoduše visí na dně, aby mohl třícestný ventil rozpoznat, kdy je cisterna prázdná.

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France