Montage-, installations-, und wartungsfreundlich
Reinigung mit Hochdruckreiniger

Filtr na dešťovou vodu přátelský z hlediska montáže, instalace a údržby

PURAIN filtr na dešťovou vodu disponuje převzatými rukávcovými nebo nástavcovými zakončeními pro jednoduchou montáž do cisterny. (je třeba brát v úvahu výškový rozdíl) Na základě samočistící schopnosti díky technologii vodního skoku a drážkové konstrukci síta se jeví filtr jako téměř bezúdržbová v porovnání s ostatními samočistícími filtry na dešťovou vodu. Asi dvakrát ročně by měl být překontrolován, jestli nejsou nečistot usazeny v drážkách síta. Špína a listy nemusejí být odstraněny v dosazovacím prostoru s tím, že při příštím velkém dešti budou vyplaveny do komunikace. Pokud voda zůstává v prostoru dosazovacím, proběhne čištění síta během několika sekund s pomocí vysokotlakého čističe, jednoduše ho přidržíme z vrchu nad sítem. Tímto budou odstraněny také usazeniny mezi trapézovými vlákny. Alternativě může být síto vytaženo celé. U PURAIN HD-150 do 400 filtr může být filtrační síto seshora vyndáno pomocí kloubového zvedáku. Podobnější montážní a provozní podmínky pro PURAIN HD můžete stáhnout v sekci download.

U PURAIN PR-100 můžeme vyndat filtrační síto vrchem, v případě, že nemáme k dispozici tlakový čistič. V provedení PURAIN PR100 se zpětnou klapkou a ochranou proti vniknutí hlodavců je nutno kontrolovat dvakrát ročně a v případě, že jsou přítomny usazeniny a špína, pak je nutno je odstranit.

Bei den PURAIN-HD- Filtern kann das Filtersieb von oben mit einem gelenkigen Ausheber entnommen werden, falls z.B. kein Hochdruckreiniger vorhanden ist. Die ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung für die PURAIN-HD Filter finden Sie im Downloadbereich.

Rückspüldüse

Zpětná tryska

Použití zpětné trysky PR-100-RSDS doporučujeme pro filtry instalované v těžko dostupných nádržích. Zpětná tryska je instalován do dešťového filtru AS-PURAIN za síto, a je napojena na vodovodní potrubí přes zahradní hadice prostřednictvím plug-in spojů. Tímto způsobem je pak ruční čištění automatizované.

Montagehinweise

Pokyny k instalaci nádrže

  • Filtr musí být nainstalován se sklonem 2-5%.
  • Nejméně 100cm dlouhé potrubí je třeba vložit na stranu přítoku filtru - to pomůže sladit spádové síto se středem nádrže a usnadní se tak přístup pro čištění.
  • Za účelem správné funkce filtru WSP-100, musí být filtr nainstalován bez bočního náklonu (hrany filtru musí být vyrovnány do vodorovna).
  • Dostupnost do filtru je důležitá pro čištění a údržbu síta a zpětné klapky.
  • Přívodní prvek (uklidňující zóna) na dně nádrže pod filtrem, zabraňuje porušení vrstvy sedimentu.
  • Jímač musí být nainstalován na přepadové straně filtru, aby se zabránilo zápachu nádrže z kanálu.

Bezpečnostní pokyny

Nikdy nevstupujte do nádrže bez dozoru nebo bez bezpečnostních opatření. Nikdy se nenaklánějte do nádrže se shora! Vždy nechte při inspekci nádrže uzavřený kryt nebo proveďte označení otevřeného krytu tak, aby nebyl volně přístupný. Udržujte děti stranou od horní části nádrže!

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France