Instalace v systému

1. modul Rainwater RM Eco 8. filtr na dešťovou vodu PURAIN
2. hlavní připojení vody 9. napájecí čerpadlo RM Eco-LP
3. tlakové potrubí opatřené expanzní nádobou 10. přítok
4. tlakové potrubí do domu 11. ochranná trubka pro sací potrubí a kabel čidla
5. plovákový spínač 12. potrubí na dešťovou vodu
6. sací potrubí 13. nástěnné pouzdro MD 100
7. nouzový přepad  

Charakteristiky sacího výkonu RM-Eco s napájecím čerpadlem

Charakteristiky sacího výkonu RM Eco s a bez napájejícího čerpadla RM Eco-LP.

 

Stanovená hodnota musí být nad křivkou reprezentující sací potrubí (Rm Eco + RM Eco-LP) v diagramu.

Anleitung

RM_Eco-LP_Anleitung_Vers.1.0d_de.pdf

Anleitung RAINMASTER Eco Ladepumpe

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France