Das sparsamste Regenwasserwerk der Welt
Leistungsmessung

Nejúspornější jednotka pro využívání dešťové vody na světě

V průměru ušetří jednotka RAINMASTER Eco více než 75 % energie. Několik jednotek pro využívání dešťové vody bylo v rámci výzkumu Německé asociace pro hospodaření s dešťovými vodami a využití vody zkoušeno s ohledem na spotřebu energie. Kdyby byly všechny systémy na dešťovou vodu namísto stávajících čerpadel vybaveny jednotkou RAINMASTER Eco, ušetřilo by se ročně 100 GWh elektrické energie.


Noch mehr Strom sparen

INTEWA našla v jednotce RAINMASTER Eco novou, inteligentní cestu, kterou se ubírat. Jeho nová technologie s membránovým čerpadlem se liší od konvenčních odstředivých čerpadel tím, že nepotřebuje příkon 900 wattů. Zatímco na naplnění splachovací nádržky je třeba 5 l /min, odstředivé čerpadlo dodává 80 l/ min - celkem se tak vyplýtvá až 90 % energie čerpadla. Membránové čerpadlo výrobku RAINMASTER Eco je dokonale navrženo pro typické využití v domácnosti - výkon 10 l/min je pro potřeby domácnosti optimální a naprosto dostačující.

V zásadě platí, že membránové čerpadlo se podobá lidskému srdci: elastická membrána se pohybuje excentricky. Kapalina je čerpána prostřednictvím sacího ventilu. Současně se zdvihem membrány se voda tlačí přes vypouštěcí ventil. Systém je vhodný jak pro malé aplikace, tak pro větší celky (průmyslové provozy - zejm. potravinářský a farmaceutický průmysl). Membránová čerpadla zajišťují stabilní provoz bez opotřebení a ochranu mezi pohonným systémem a čerpaným mediem.

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France