S regulací počtu otáček, modulárně nastavitelný Kraftpakete pro velké objekty.

Modely RAINMASTER Favorit 20 a 40 jsou plně automatické provozní a monitorovací stanice s čerpadly, řídící jednotkou a integrovanou akumulací pitné vody. Tato inovace bývá zabudována v instalační místnosti. Voda je nasávána do domovního zařízení z cisterny přes hadici sání. Naše technologie zásobuje všechny spotřebiče vně nebo uvnitř budovy, jako je splachování toalet, napouštění pračky, zavlažovací a čistící zařízení, klimatizační systémy a mnoho dalších použití. Když není k dispozici dostatek dešťové nebo šedé vody, zásobuje RAINMASTER Favorit 20 a 40 automaticky spotřebiče přes integrovanou, certifikovanou akumulační nádrž s pitnou vodou.

RAINMASTER Favorit 20/40

RAINMASTER Favorit 20 / 40

Výhodná standardní varianta. Řízení je prováděno přes tlakový a průtokový senzor.

RAINMASTER Favorit 20/40 SC

RAINMASTER Favorit SC 20 / 40

Namísto tlakových a průtokových senzorů je nový RAINMASTER Favorit SC vybaven řídící jednotkou s frekvenčním měnič (regulován počtem otáček). Regulovaný počet otáček u čerpadla je nastaven na aktuální požadovaný objem průtoku nastavitelný tlakem. Pro uživatele je toto velkým přínosem. Zařízení na dešťové vody mají obzvlášť slouhou dobu životnosti, mají tichá provoz a jsou úsporné ve spotřebě elektřiny.

2-3 x RAINMASTER Favorit SC

2-3 x RAINMASTER Favorit SC

U velkých objektů, u kterých je nutno zaručit nejvyšší možnou míru bezpečnosti zásobování a komfortu, jsou nasazeny zařízení s frekvenčním měničem, tedy regulací počtu otáček RAINMASTER Favorit SC, který se může opakovat. Až tři zařízení RAINMASETR Favorit SC mohou být provozovány v paralelením zapojení jako vícečerpadlové systémy.

Vers le haut

  • Bilder zum Rainmaster Favorit RMF

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France