Minimální energetická spotřeba, tichý provoz a dlouhá životnost

NTEWA RAINMASTER Favorit SC splňuje ty nejpřísnější normy účinnosti evropských směrnic pro Ekodesign pro elektronická výrobky (EuP). Pro skoro všechny motory s výkonem mezi 0,75 a 375 kW jsou dány přísné normy účinnosti, které budou muset být v příštích letech splněny. Frekvenční měnič řídí počet otáček a reguluje čerpací výkon zařízení RAINMASTERu Favorit SC na úpravu dešťových vod v závislosti na skutečné potřebě.

Bis zu 40 % Energie einsparen

Až 40% energie lze uspořit

Neregulovaná čerpadla jsou spuštěna nezávisle na potřebě vždy maximálním výkonu. Tento postup můžeme srovnávat s provozem auta, které vždy jede na plný plyn a jehož rychlost je regulovaná pouze brzdami. Protože většinou neběží spotřebiče současně, je možno ušetřit nastavením otáček až 40% energie.

Závislost potenciálu úspor na průtoku ukazuje následující tabulka:

Spotřeba energie průtok 5 l/min průtok 10 l/min průtok 20 l/min
Bez frekvenčního měniče 0.656 kWh 0.733 kWh 0.777 kWh
S frekvenčním měničem 0.276 kWh 0.617 kWh 0.686 kWh
úspora 58 % 16 % 12 %
Bis zu 70 % weniger Geräuschemissionen

Až o 70% méně emisí hluku

Neboť zařízení na úpravu dešťové vody je v praxi provozováno většinou významně menším počtem otáček, z toho důvodu také produkují současně méně imisí hluku. RAINMASTER Favorit SC vytváří hlukovou hladinu asi jen 45 dBA ve srovnání s hlukem při spláchnutí WC 65 dBA u neregulovaných zařízení na úpravu dešťové vody.

 

Voraussichtlich 40 % höhere Lebenserwartung

Die kleinen Drehzahlen, mit denen die drehzahlgesteuerten Regenwasserwerke überwiegend laufen, verursachen deutlich weniger Verschleiß in den elektronischen Komponenten und der Pumpe. Dies erhöht die Lebensdauer der Anlage um voraussichtlich 40 %.

RAINMASTER Favorit SC mit Drehzahlsteuerung - Eine Investition, die sich lohnt.

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France