Nejlepší provozní bezpečnost s redundancí

Beste Betriebssicherheit mit Redundanz

S řídící jednotkou napojenou na bluetooth může mezi sebou vícero zařízení RAINMASTER Favorit SC komunikovat. U objektů, u kterých jsou zapotřebí obzvlášť velké průtoky nebo když jsou nastaveny velké požadavky na stabilní provozní bezpečnost, mohou být instalovány paralelně až tři zařízení RAINMASTER Favorit SC. Geniální přitom je: jednotlivý RAINMASTER Favorit SC jednotky pracují totiž přes bluetooth řídící jednotku společně, ale přesto pracují nezávisle na sobě.

Současné vícečerpadlové systémy mají k dispozici řídící jednotku a akumulaci s pitnou vodu. Při výpadku nemůže být pak dále zásobena budova užitkovou vodou. Každý RAINMASTER Favorit SC disponuje naproti tomu vlastní řídící jednotkou a vlastní akumulací s pitnou vodou. Pokud by mělo jedno zařízení vypadnout, pracují ostatní zařízení nezávisle na nich dál v systému.

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France