Montage-, installations- und wartungsfreundlich

Montáž RAINMASTER Favorit není složitá. RAINMASTER je dodáván kompletně s hadicemi pro napojení na pitnou vodu, tlakovým potrubím a uzavíracím kohoutem.

» plus
Sicherheit zuerst

DVGW certifikovaný RAINMASTER Favorit je konstuován s integravanou volnou výpustí. Dle evropské normy EN1717 je pro akumulaci s pitnou vodou....

» plus

Technik auf einen Blick

Technik auf einen Blick

Alle wichtigen technischen Daten, Anschlussmaße, Gewicht, Größe und Material finden Sie im INTEWA Store.

Anwendungsbereich und Dimensionierung

Obecně mohou být napojeny všechny spotřebiče, které připadají v úvahu pro využití dešťových vod. Maximální povolená výška připojení spotřebiče přes zařízení na dešťové vody je 9 m (dvě podlaží) a která nesmí být překročena.

» plus

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France