Oddělení pitných a užitných vod

Trennung zwischen Trinkwasser und Brauchwasser

RAINMASTERM Favorit-SC splňuje normu pro zařízení využívající dešťovou vodu DIN 1989-4 "stavební díly pro řízení a akumulaci". DVGW- zkouška těsnění potvrzuje nezbytný "volný přítok" dle DIN EN 1717 k bezpečnému oddělení použité vody od přívodu pitné vody, který je v RAINMASTER Favorit-SC integrován.

Freier Auslauf RMF
Akumulace pitné vody, typ AB dle DIN EN 1717
1: Přítok pitné vody do akumulační nádrže 3: max. možný stav vody
2: přepadový otvor akumulační nádrže 4: Luftstrecke
Werksprüfung

Výrobní kontrola

Každé zařízení RM Favorit je kontrolován ve výrobním závodě v Aachen z hlediska funkce, úplnosti, elektrické bezpečnosti, těsnosti a výkonosti. Po kontrole kvality obdrží každý přístroj vlastní kontrolní protokol ještě než je poslán ke koncovému uživateli.

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France