Rozsah použití a dimenzování

Anwendungsbereich und Dimensionierung

Mohou být napojeny prakticky všechny spotřebiče, které přicházejí v úvahu při využití dešťových vod.

Tlakové dimenzování

Dimenzování zařízení ve vztahu k zjištěnému max. špičkovému průtoku podléhá němcké normě DIN 1988-3.

Toilette und Urinal

Toalety a Pisoáry

Může být napojeno vícero toalet a pisoárů.

Waschmaschine

Pračka

Může být napojeno vícero praček.

Pokyn: kapkové zavlažovací systémy vyžadují speciální sestavení a pokládku v kombinaci s expanzní nádržkou.

Garten und Reinigung

Zahrady a Úklid

Mohou být napojeny všechny druhy zahradních spotřebičů a čistících zařízení.

Výkonová křivka čerpadla RM Favorit a RM Favorit-SC

Pumpenkennlinien RM Favorit

Výkonová křivka čerpadla RM Favorit-SC duplex a triplex

Pumpenkennlinien RM Favorit-SC Duplex und Triplex Ausführung

Dimenzionování

V praxi je odstředivé čerpadlo samonasávací na základě podtlakových ztrát (třenív potrubí, výška nasávání) pouze v určitém rozsahu. V tomto určitém provozním rozsahu se daří čerpadlem odvzdušnit sací potrubí (např. při prvním spuštění do provozu). Křivka nasávání ukazuje závislot délky sání na výšce sání. Naměřená/ zjištěná hodnota nacházet nad zobrazenou křivkou sání. Pokud je bod nasávání pod křivkou sání, musí být osazen hybridní zásobník s dávkovacím čerpadlem. (viz. Příloha 1.1)

Ansaugseitige Dimensionierung

Hinweis: Die Ladepumpe unterstützt den Ansaugvorgang, so dass eine bis 3 m größere Ansaughöhe realisiert werden kann. Das heisst, die Ansaugkennlinie verschiebt sich um 3 m parallel nach unten

 

Příklady dimenzionování

Příklad A

Délka sacího potrubí = 12m

Výška nasávání = 2,4 m (výškový rozdíl mezi nejnižší sací pozicí a čerpadlem) →o.k. tady je průsečík nad křivkou sání

Příklad B

Délka sacího potrubí = 18m

Výška nasávání = 3,2 m ( výškový rozdíl mezi nejnižší sací pozicí a čerpadlem) → ne o.k. průsečík je pod křivkou sání →nasávání přes hybridní zásobník pomocí dávkovacího čerpadla v centrálním zásobníkem (viz.příklady v příloze 1.1)

Zubehör: Ladepumpe RMF-LP (Art:-Nr: 22 00 76) erforderlich, um die Ansaugung zu unterstützen

 

Vers le haut

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» plus

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» plus

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» plus

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France