Najčešća pitanja

Afficher tout / Cacher tout

répertoire des faq

Koliki je kapacite RAINMASTER Eco, za šta ga možemo koristiti?

RAINMASTER Eco je dizajniran I optimiziran za uopotrebu u obiteljskim kućama. Moguće je spojiti dva toaleta, kao i mašinu za veš (čak i na drugom katu) bez obziras da li se koristi oborinska voda ili voda ili gradske mreže. Također je moguće zaljevati više od 300m3 vrta te koristiti visokotlačni perač.

répertoire des faq

Da li je moguće zamjeniti staru sistem sa RM-Eco?

Mnogi sistemi vremenom zastarjevaju te ig mnogi klijenti želi zamjeniti novim i mof+dernim sistemima. RM Eco je također odličan i za tu namjenu jer je opremljen fleksibilnim nastavcima. Također je moguće koristit i usisno crijevo (veličine i 1") i elektro kabel ukoliko oprema nije oštećena ili ukoliko je vodonepropusna.

répertoire des faq

Da li mogu koristiti RAIMMASTER Eco ua zalkevanje?

RAINMASTER Eco 10 8sa tihim načinom rada) se može koristiti za ovu namjenu. Za veće površine preporučujemo upotrebu 10 dBA glasnijeg SRM Eco 14 sistema ili za velike površine i mlaznice RAINMASTER Favorit sistem.

répertoire des faq

Koje su prednosti membranske pumpe u odnosu na centrifugalnu pumpu?

Prednosti membranske pumpe (RAINMASTER Eco) su višestruke. 75% manja potrošnja strje, 50% manje buke, udaljenost od tanka do 40m (skoro 3 puta više nego standardna cenrifugalna pumpa).

RAINMASTER Eco 10 proizvodi zvuk od 50-56 dBA RAINMASTER Eco 14 proizvodi zvuk od 58 dBA.

répertoire des faq

Zašto ostali proizvođači nemaju sličan proizvod?

INTEWA uvijek razmišlja jedan korak unaprijed!

répertoire des faq

Zašto je omjer cijene i kvalitet toliko bolji nego kod drugih proizvođača?

INTEWA RAINMASTER Eco concept zahtjeva manje prostora za instalaciju, manje potrošnih materijala a moguće ih je proizvoditi vrlo efikasno. Zbog navedenih razloga možemo ponuditi bolju cijenu za naše proizvode i usluge od drugih proizvođača.

répertoire des faq

Da li mi je potreban indicator nivoa?

Upotrebom indikatora nivoa uvijek je moguće vidjeti nivo vode unutar spremnika. Na osnovu trenutnog nivoa je moguće odrediti da li želimo zaljevati vrt ili ne.

répertoire des faq

Da li je moguće koristiti RAIMNASTER Eco za bunarsku vodu, preosecnu ili sivu vode?

Kako njegovo samo ime kaže namjenjen je za oborinsku vodu ali se može koristiti i mnoge druge namjene. Moguće je koristiti bunarsku vodu (do 3m dubine usisa), pročišćenu vodu, vodu iz jezera ili potoka, sivu vodu nakon tretmana na isemima poput INTEWA AQUALOOP. Ukoliko izvor vode nije dostatan uvijek se system opskrbljuje vodom iz gradske mreže ne ostavljajuću potrošače bez bode.

Rainmaster Eco Bild

Vers le haut

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» plus

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» plus

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» plus

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France