• Sicherheit zuerst

Sigurnost na prvom mjestu

RAINMASTER ECO pumpa, regulator i prekidač s plovkom se napajaju naponom od 24V za dodatnu sigurnost. Niski napon je osiguran preko napajanje koje prihvaća napon 110-230 volti. Sistem ima sve potrebne internacionalne standarde i certifikate. Drugim riječima omogućena je maksimalna sigurnost tijekom instalacije u upotrebe sistema.

Također RAIMNASTER Eco system može biti direktno spojen sa istosmjernim izvorom napajanja 24V akaumulator koji je spojen na solarne panele.

RAINMASTER Eco posjedije DVGW certificate za "zračni čep". Tako zvani "zračni čep AA i AB" je jedini odobrom prilikom upotrebe vode iz gradske mreže tijekom nestanka oborinske vode prema Europskoj normi EN 1717. Ovom normom se onemugućuje kontakt vode iz gradske mreže i oborinske ili tretirane vode zbog sigurnosnih razloga, što se ovim sistemom I postiže. RAINMASTER Eco sistem zadovoljava najstrožije sigurnosne standard.

Freier Auslauf RM-Eco
Nadopuna sistema sa vodom iz gradske mreže “zračni čep AB”, sukladno EN 1717
1. Dotok vode iz gradske mreže 3. Maksimalni nivo vode
2. Sigurnosni preljev 4. Zračni čep

Vers le haut

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» plus

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» plus

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» plus

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France