Montage, installatie en onderhoud

  • Onderkant filter > 10 cm afstand tot de tankbodem = niet aanzuigen van bezonken deeltjes.
  • Bij de installatie van de aanzuigleiding en bij de aansluiting aan de pomp dient men ervoor te zorgen dat alle verbindingsstukken goed worden afgedicht. Grootste oorzaak van aanzuigproblemen van de pomp zijn ondichtheden in de zuigleiding.
  • Wachtbuis DN100 met een helling van > 1 % van het vergaarbekken naar de aansluiting in de woning plaatsen!
  • Erop letten dat de drijvende bal ongehinderd in het vergaarbekken kan bewegen. De aanzuigfilters moeten minstens 2 maal per jaar op onzuiverheden gecontroleerd worden en eventueel gereinigd worden. Het reinigingsinterval kan volgens de vervuiling worden aangepast.
Montage, installatie en onderhoud
1: Onderkant zeef min. 10 cm 3: Bezinksel
2: Oppervlaktevuil  

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» plus

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» plus

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» plus

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France