Gebruikswater uit de kleine waterzuiveringsinstallatie

Met AQUALOOP kan afvalwater uit een IBA opgewerkt worden tot huishoudelijk water en voor toiletspoeling of groenvoorziening gebruikt worden. Het effluent van de IBA dient daarvoor van een uitstekende kwaliteit te zijn (klasse 3). Omdat het afvalwater al ontdaan is van grof vuil is er geen AQUALOOP PURAIN voorfilter nodig. Het behandelde water wordt naar een zuiver waterreservoir gevoerd en van daaruit met bijv. een RAINMASTER naar de verbruikers getransporteerd en weer gebruikt. Het zo ontstane circulatieproces spaart aanzienlijk water en kosten. Bij kleine waterzuiveringsinstallaties zonder afvoer worden bovendien de kosten voor het afzuigen van het water gespaard.

1. waterzuiveringsinstallatie 6. AL blower
2. dompelpomp 7. zuiver waterreservoir
3. AL reactor 8. aanzuigfilter
4. AL membranen (1-6 per AL-MS) 9. RAINMASTER Favorit SC Duplex
5. AL membraanstation 10. uitzettingsvat

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» plus

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» plus

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» plus

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France