Miejscowa infiltracja wody odpływowej

  • Oczyszczanie odpływu wody np. w oczyszczalni ścieków
  • Lokalna infiltracja wody w zależności od raportu technicznego DIN 12566-2 CEN/TR i DIN 4261
Dezentrale Versickerung von behandeltem Abwasser
1: DRAINMAX Tunnel 5: Oberboden
2: seitliche und obere Tunnelverfüllung 6: Kleinkläranlage
3: Geotextil 7: Abwasserzulauf
4: Tunnelüberdeckung 8: Grundwasserabstand

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» plus

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» plus

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» plus

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France