Projekte

Systemy tunelowe Drainmax INTEWY dokonały ponad 20 tys. instalacji w Europie i są stosowane, używane od ponad 10 lat z powodzeniem.
 

» plus
Pressestimmen

Tutaj znajdziesz artykułów informacyjnych na temat infiltracji prasowej DRAINMAX tunelu.

» plus

Vers le haut

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» plus

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» plus

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» plus

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France