Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» plus

PLURAFIT - modułowy zestaw filtrów I komór

Z PLURAFIT, możesz stworzyć niezliczone kombinacje systemów do filtracji wody za niską cenę I przy użyciu jak najmniejszej ilości komponentów

  • Zbieranie wody deszczowej
  • Oczyszczanie wody
  • Infiltracja wody
  • Tłumienie wody deszczowej
  • Irrygacja ogrodów
  • Drenaże 
  • Baseny
  • konstrukcje

Baukastenprinzip

Możesz samodzielnie skomponować własny system. Wystarczy skorzystać z sklep online, który zawiera wszelkie konfiguracje. To sprawi, że łatwo będzie można wybrać poszczególne elementy do systemu.

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» plus

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» plus

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» plus

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France