Projekte

W 2001 roku zostały opatentowane filtry samoczynnie czyszczące się. Od tego czasu zostało zainstalowanych ponad 20 000 sztuk.

» plus
Pressestimmen

Tutaj można znaleźć informacyjne artykuły prasowe na temat filtra do wody deszczowej Purain

» plus

Oto nasze opinie klientów dotyczące filtrów Purain.

» plus

Vers le haut

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» plus

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» plus

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» plus

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France