Montage-, installations- und wartungsfreundlich

RAINMASTER Eco jest bardzo łatwy w montażu. Jest dostarczany z kompletem elastycznych ......

» plus
Sicherheit zuerst

Pumpe, Steuerung und Schwimmerschalter des RAINMASTER Eco werden mit sicherer 24 Volt Kleinspannung versorgt.

» plus

Technik auf einen Blick

Technik auf einen Blick

Alle wichtigen technischen Daten, Anschlussmaße, Gewicht, Größe und Material finden Sie im INTEWA Store.

Anwendungsbereich und Dimensionierung

Generell können alle Verbraucher, die für die Regenwassernutzung in Frage kommen, angeschlossen werden. Die maximale Einbauhöhe eines Verbrauchers über dem Regenwasserwerk darf 9 m (= zwei Etagen) nicht überschreiten.

» plus

Vers le haut

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» plus

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» plus

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» plus

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» plus
 

Informations

Tel. +33 (0)388 53 16 70

E-Mail: info@fr.intewa.net

Plan du siteConditionsMentions légales

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA France